دعا و ذکر مذهبی

ذکرهای فوق العاده مجرب جهت حل مشکلات ۱۵

 

عزت

عزیز شدن

اگر خواهی نزد مردم عزیز باشی
موقع بیرون آمدن از خانه این ذڪر را
۱۲ بار بخوان و به خود بدم بسیار
مجرب است

دو هزار دستور العمل مجرب ۳۰۸

باز کردن سر کتاب آنلاین+دعاهای رایگان

لواط

پیامبر اڪرم ص :
هر فردے لواط کند و بر این کار بمیرد زمانی که در لحد گذاشته شود سه روز بعد زمین او را به میان قوم لوط پرت کند و در روز قیامت با آنها محشور شود

 

اثر عجیب

خواندن ۳ صلوات و ۷۳ مرتبه
نِجَاهً مِنْکَ‏ یا سَیِّدَ اَلکَریمِ نَجِّنَاو خَلَّصَنَا
بِحَقِ‏ بسم اللَّه الرّحمن الرّحیم
اثر عجیبے دارد

ختوم و اذکار ۹۰

 

ازدواج

باز شدن بخت

️ هرڪس آیہ ۴۹ «سوره ذاریات» را
بنویسد و برگردن دخترے ببندد ڪہ
شوهر نڪرده بہ لطف خدا بہ
زودے ازدواج میڪند

قرآن درمانی روحی وجسمی ۲۲۶

باز کردن سر کتاب آنلاین+دعاهای رایگان

گشایش

برطرف شدن سختے

️ امام محمد تقی؏
به جھت گشایش و برطرف شدن
سختے مواظبت ڪند به خواندن
این ڪلمات

عده الداعی۲۶۲

 

آیه درمانی

رفع حزن و اندوه

قرائت آیات ۱۲۷ و ۱۲۸ سوره
مبارڪه “نحل” خیلی سریع غم
و اندوه را از بین می برد

 

سوره‌درمانی

پیدا شدن گمشده

سوره توحید را سه مرتبه بخوان و
در هر مرتبه به دست چپ بند جامه
خود را یک گره بزن

 

رغبت به نماز

امام جعفر صادق ؏ ؛
چون ڪسی نسبت بہ نماز بے رغبت
باشد”سوره مومنون”را با اخلاص و
توجہ به معانے آیات ۷ نوبت بخواند نسبت بہ نماز راغب گردد

خواص آیات قرآن ۱۱۴

باز کردن سر کتاب آنلاین+دعاهای رایگان

روزی

توسعه رزق

️ اگر معیشت و روزے تو ڪم است
“سوره القارعه” را بنویس و همراه خود
داشتہ باش این عمل براے توسعہ
در رزق مفید است

منتخب الختوم ۴۸

 

غنی شدن

بهترین دعا برای
ثروتمند شدن

️ ڪسی که مےخواهد روزےاش
فراوان شود ‌
این ذڪر را بسیار بگوید و در آغاز
و پایان آن ھم یک صلوات بفرستد

 

جلب روزی

️ این دو آیه را نوشتہ و بر بازوے
راست ببندند اثر عظیمے برای
جلب روزے دارد

هزار و یک ختم ۱۰۸

باز کردن سر کتاب آنلاین+دعاهای رایگان

فضیلت صلوات

اجابت حاجات مهم

برای نیل به حاجات مهم تا
دو ماه روزی هزار مرتبه صلوات
بفرستد ، مجرب است

 

سوره درمانی

گشایش

️ اگر ڪسـیسوره نصر را هر
روز ۴۱ بار بخواند از عالمِ غیب
فتح و گشایشی براے او
خواهد شد

بحر الغرائب ۲۰۹

 

تحملتو ببر بالا

امام علے (؏) :
بدانید آن ڪہ
از سخن نادرست درباره خود
بےتاب مےشود خردمند نیست

تحف العقول ۲۰۸

باز کردن سر کتاب آنلاین+دعاهای رایگان

فروش ملک

️ هر ڪس مےخواهد خانہ و یا
سرمایه‌اش بفروش رسد این دعا
را نوشتہ و بہ آن محل نصب ڪند
زودتر بہ فروش مے رسد

رهنمای گرفتاران

 

حاجت

هر ڪہ بین نماز صبح و نافله
سوره حمد را ۴۱ مرتبـہ چهل روز
بدون فاصله بخواند خدا حاجت او را
برآورده مى‌کند حتى اگر بہ ‌نیت اولاد
باشد خدا اولاد روزے او می‌ڪند

 

بیقرار کردن معشوق

️ دعا را بہ عدد اسم طالب و مطلوب
بہ حروف ابجد بخواند میانه ایشان
ڪمال یڪرنگی خواهد شد به
حدے که اگر یڪ ساعت
همدیگر را نبینند
از عشق بیقرار
مے شوند

باز کردن سر کتاب آنلاین+دعاهای رایگان

سخن ناب

خلاصه اسلام

واجباتت را انجام بده
جاے مستحبات
“ڪار مردم را راه بیانداز ”

 

باز شدن بخت

️ اگر را بنویسند
و بشویند و آبش را بر دختر ریزند
او را شوهر پیدا شود

درمان با قرآن ۵۶

 

زبانبند

بستن زبان بدگو

این آیه ڪریمه را هزار مرتبہ
با وضو و توجہ ڪامل بخواند

دو هزار و یک ختم

 

ایمنی از فقر

هرڪس ۴۰ چهارشنبه متوالے
به حمام رود از فقر و ندارے ایمن
خواهد شد

باز کردن سر کتاب آنلاین+دعاهای رایگان

چشم درد

الشـڪـور

جهت شفاے چشمی ڪه
بسیار درد می ڪند با وضو
به مقدارے آب بخواند و دو
چشم را شستشو دهد

 

سوره قدر

حاجت

گفته اند براے هر حاجتی
خواندن ۳۶۰ مرتبهسـوره قدر
موجب رسیدن بہ هدف
خواهد شد

مخازن ۱/۴۵۹

 

سوره‌درمانی

استجابت دعا

امام صادق (؏) ؛
۲۲ بار سوره تکاثر را بخواند سپس
۱۰۰۰ صلوات بفرستد و حاجت خود را
بخواهد که برآورده خواهد شد

درمان با قران ۱۶۱

باز کردن سر کتاب آنلاین+دعاهای رایگان

ذکردرمانی

وسعت رزق و روزے

سبد عباس کاشانی ؛
براے وسعت رزق بین سحر تا
طلوع آفتاب مداومت بر ذکر
یا حَی و یا قیوم
بسیار مؤثر است

مخازن ۴۳۲/۱

 

معجزه ذکر

زیبا شدن

مداومت بر این ذکر به شرط
ایمان داشتن به خدا و قدرت اسماء
الهی بسیار موثر خواهد بود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *