دعا و ذکر مذهبی

آیات فوق العاده مجرب جهت حل مشکلات ۲۲

دعایی برای فروش رفتن خانه دعای زیر را پس از نماز جمعه بنویسد و درخانه یا میان کالایی که به فروش نمی رسدپنهان کنید باذن الله مشتری از غیب پیدا خواهد شد بسم الله الر حمن الر حیم یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا ایها الانسان […]

دعا و ذکر مذهبی

آیات فوق العاده مجرب جهت حل مشکلات ۲۱

  باطل السحر قوی برای ابطال سحر نیت کند و با ایمان خالصانه کاسه اب پاکی فراهم نماید و آیه شریفه یا مَعشَر الجنّ و الاِنس أن اِستَطعتُم أَن تَنفِذوا مِن اقطار السموات و الاَرض ،فانفِذوا لا تَنفُذونَ إلا بِسُلطان را به تعداد ۷۰ مرتبه بر کاسه اب بخواند و سپس به گوشه خانه و […]