دعا و ذکر مذهبی

ذکرهای فوق العاده مجرب جهت حل مشکلات ۴

اعمال شب جمعه

علامه طباطبایے ره ؛
یک صلوات تبدیل به چنان
نورے درعالم برزخ براے مردگان
مےشود که آنها را از گرفتاریهاے
آن عالم نجات مےدهد

باز کردن سر کتاب آنلاین+دعاهای رایگان

سهم شما
۳صلوات و فوروارد به ۳نفر

صلوات

امام صادق ؏ ؛
هر ڪہ صد بار صلوات فرستد
صد حاجت از او برآورده میشود؛
۷۰ حاجت در آخرت
۳۰ حاجت در دنیا

اللهم صل علی محمد و آل محمد

منشاء همه دردها

امام صادق ؏ ؛
هر دردے از بدگوارے ( غذا )
مگر تب ڪه به خودے خود
در بدن مے آید

الکافی ۲۶۹/۶

ثروت

توسعه معیشت

هرڪس هر روز بعد از
نماز عصر صد مرتبه «یا وَهّاب»
گوید البته و یقینا توسعه در امر
معیشتش پیدا شود

گوهر شب چراغ ۱۰۳/۱

طب الائمه

داروے سردرد

علے بن اسباط از معصوم نقل
کرده است که مالیدن روغن بنفشه
به ابرو ها سردرد را از میان مے برد

از عطارے تهیه ڪنید

مشکل لاینحل

هر کس مشکلے داشته
باشد ۱۰۰ مرتبه بگوید اگر آسمان
بر زمین ساقط شود باز هم مشکل
او را خداوند حل خواهد نمود

باز کردن سر کتاب آنلاین+دعاهای رایگان

کلم الطیب ۲۶

صدهزار حاجت

امام باقر ؏ ؛
در روز جمعہ پس از نماز
این صلوات را بفرست تا خدا

صدهزار حسنه برایت نویسد
صدهزار حاجتت را روا کند
صدهزار گناهت را ببَرد

بحار ۱۴۴/۸۳

اندوه و یٵس

امام موسی کاظم ع ؛
هیچ کس را غمی نرسید که رو به
آسمان کند و ۳ بار بگوید
《بسم الله الرحمن الرحیم》
مگر آن که خدا اندوهش را
فرج دهد

ختوم و اذکار ۱/۸۴

اجابت حاجات مهم

ختــم ســوره
مبــارکه تکــاثر

هرڪس ۲۲۵ بار این سوره
را در جای خلوت و با وضو روبه قبله
بخواند حاجتش روا شود

تفسیر زواره

دفع وسواس

قبل نمازهای واجب بگوید
بسم الله الرحمن الرحیم أعوذُ باللهِ
القَویِّ و أعوذُ بمحمدٍ الرَّضِیِّ مِنَ
شَرِّ کُلِّ شَیطانِ غَوی

مخازن ۱/۴۱۷

ذکر درمانی

باز کردن سر کتاب آنلاین+دعاهای رایگان

رسیدن به
خواسته هاے دنیایے

امام صادق ؏ ؛
حیرانم از ڪسی که خواهان
دنیا و زینتهاے آن است و به
این ذڪر پناه نمے برد

راه وصال ۷۲

ختم نادعلی

جهت حل هر مشڪل
هفت بار 《نادِعَلی》 بخوانید
حل خواهد شد ان شاء الله

روح و ریحان ۶۸

 

خوابهای خوب

هر آن ڪس که سوره
یس را همراه خود داشته باشد
خوابهاے راست و خوب مے بیند

مکارم الاخلاق ۴۱۹

فرونشاندن خشم دشمن یا حاکم

در مقابل او بگوید

أَطْفَأْتُ‏ غَضَبَکَ‏ یَا
( اسم او را بگوید )
بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّه

مفتاح الجنات ۱/۲۶۰

استجابت قطعی دعا

امام صادق ؏ ؛
هرگاه سوره حمد و توحید و قدر
را با آیه‌الکرسی بخوانید سپس
رو به قبله برخیزید و حاجت
خود را بخواهید روا شود

باز کردن سر کتاب آنلاین+دعاهای رایگان

گنج‌های معنوی

طب الأئمه

زدودن بوے
نامطبوع دهان

امام صادق ؏ ؛
پیاز بوے دهان را
خوش مے سازد ، بلغم را
میبرد و توان جنسی را
افزایش مے دهد

الکافے ۳۷۴/۱

تقویت تاثیر دعا

جناب اویسے ؛
قبل از هر دعا این هشت عدد
از نامهاے باری تعالی را بخوانند
(جهت اجابت حاجت) مجربست

هفت شهر عشق ۱۹۴/۱

رونق کسب

این دعـــا را نوشتـه
در محل کسب مخفی گرداند
به اعراب نیازی نیست

گل‌های ارغوان ۱۰۰/۱

به سمت خدا

باز کردن سر کتاب آنلاین+دعاهای رایگان

یـٰا هـادے

هر روز ۲۰ مرتبه جهت
هدایت و معرفت به خداوند و
پیغمبر و ائمه اطهار خوانده شود

نجاتبخش گرفتاران ۴۴

گشایش

جهت فراخے
رزق و روزے

از امام جواد ؏ نقلست
که فرموده‌اند به جهت وسعت
و فراخے رزق و روزے ، همیشه
بر این دعا مداوت کنید

العـزیز

بی نیازے و غنے شدن

هرڪس اسم شریف “العزیز” را
تا چهل روز و هر روز ۴۰ مرتبه بگوید
به احدے محتاج نخواهد شد

مصباح ڪفعمی ۴۷۵

سوره ناس

توانگری و دفع دشمن

هرڪس “سوره مبارڪه ناس” را
جهت مال دنیا و هلاڪ دشمن و دفع بلا
بخواند به مراد خود خواهد رسید

باز کردن سر کتاب آنلاین+دعاهای رایگان

دفع فقر

امام صـادق ع ؛
هر ڪس سوره مبارڪہ قلـم را
در نماز واجب یا نافلہ بخواند
از فقـر در امان
می ماند

تفسیر نمونه ۳۶۶/۲۴

 

اعمال هنگام خواب

پیـامبر اڪرم ص ؛
هرڪس شب《سوره ملڪ》رابخواند
اجرے مانند احیاے شب قدر برایش
نویسند

مستدرک الوسال ۳۰۶/۴

پست جمع ثواب فوروارد کنید

نڪتــــہ مهـم

سـوختہ نـان براے افراد دیابتے
مفـید است و براے دیگـران
سـرطان زاسـت

توصیه های پزشڪی عارفان

باز کردن سر کتاب آنلاین+دعاهای رایگان

محبت

براے جلـب محـبّت《آیـہ حبّ》
را چہل مرتـبہ بر شیرینے بخوان
و بہ مطـلوب داده تا بخورد

سوره ممتحنہ، آیه ۷

کشڪول ابن العلم ۳۸۶

ازدیاد روزی

جہت توسعه رزق و روزے
و افزایش مال و منال
مداومت بر ذڪر
《 بسم الله الرحمن الرحیم 》
نافع است

تفسیر زواره باب ختومات

لکنت زبان

جہت معالجہ لڪنتِ زبان،
ڪمے فلفل سبز تند و همچنین مواد
فسفر دار مثل
مـاهے
قلـم
و سوپ استخوان
مفید است

باز کردن سر کتاب آنلاین+دعاهای رایگان

المخازن ۴۹۹

ثواب دعا برای دیگران

امام ڪاظم؛
هرڪہ براے برادر مؤمن خود دعا
ڪند خدا بجاے هر مؤمنے
فرشتہ‌اے مےگمارد ڪہ براے او
دعا ڪند

به نیت حل مشڪلات بقیہ

سه صلوات و فوروارد

داروی تضمینی دردها

امام صادق ع ؛
نشده است ڪسے دردے داشتہ باشد
و با اخلاص این آیہ را بخواند و
دست بر محل درد بگذارد
مگر اینڪہ بهبود
یابد

طب الائمه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *