دعا و ذکر مذهبی

ذکرهای فوق العاده مجرب جهت حل مشکلات ۱۶

 

ترس

️ چنانچه این آیه را بخواند
اگر چہ در میان جانوران بایستد
نخواهد ترسید
آیه مبارڪه را ۳۲ مرتبه
در حین حرڪت بخواند

داروخانه معنوی

 

ذکر درمانے

بخشش گناه

️ امام صادق ؏ ؛
هرڪس روزے ۱۰۰ مرتبہ بگوید
استغفرالله حق تعالے ۷۰۰ گناه
او را مےآمرزد

بحارالانوار ۹۳/۲۸۰

باز کردن سر کتاب آنلاین+دعاهای رایگان

حدیث

رزق حلال

️ پیامبر ص ؛
هرڪس غذای حلال بخورد
فرشته اے بالای سرش بایستد
و برایش آمرزش بخواهد
تا از خوردن فارغ شود

 

محبت زن و شوهر

براے مهر و محبت زن و شوهر
به هم “آیه ۱۶۵ سوره بقره” را بر
شیرینے مثل خرما بخواند و بہ
همسرش بخوراند میان آنها
آشتے و محبت شدید
برقرار خواهد شد

 

توسعه رزق و روزی

️ چنانچہ مشڪلی پیش آید و یا
آنڪہ توسعہ در رزق و روزے مدنظر
باشد روزے ۴۰ مرتبہ از صبح تا شب
به تدریج این ذڪر را تکرار ڪند
مجرب است

کشکول شمس ۶۹۹

باز کردن سر کتاب آنلاین+دعاهای رایگان

گشایش بخت

ازدواج

جهت بخت گشایی ذکر
یا لطیفرا هر روز ۱۲۹ مرتبه
با توجه و امید به خدا بخواند

 

شفا

رفع مرض

️ از حضرت رضا ؏ روایت شده
ڪہ فرمودند ؛ براے رفع هر
مرضے بخوانید

مصباح کفعمی۱۵۲

 

ذکردرمانی

وسعت رزق و روزے

سبد عباس کاشانی ؛
براے وسعت رزق بین سحر تا
طلوع آفتاب مداومت بر ذکر
یا حَی و یا قیوم
بسیار مؤثر است

مخازن ۴۳۲/۱

باز کردن سر کتاب آنلاین+دعاهای رایگان

ثروت و جاه

هر ڪس ۱۰۵ بار صبح
و ۱۰۱ بار شب “اَلرَّحْمن” بگوید
و همیشہ این عمل را ورد خود سازد
در هر کاری ڪہ قصد داشتہ باشد
از ثروت و جاه خواهد رسید
و مجرب است

 

حل مشکلات

ڪسی را مشڪلی است ڪه به
هیچ وجه حل نمی شود در شب
جمعه بعد از نماز عشاء ۱۲۰۰ مرتبه
در یڪ مجلس بگوید

 

اقتصادی

فروش رفتن اجناس

هر ڪه این آیہ را بنویسد و
در متاع بگذارد نفع بسیارے ببیند

کونوز الاسرار ۳۶۶-۱/۳۷۷

باز کردن سر کتاب آنلاین+دعاهای رایگان

اسماءالحسنی

الـمُقیـت

جهت “وسعت رزق ” در شبانه
روز مداومت نمودن لازم و نافع است

فوائد اسماء الله ۲۸۵

 

ادعیه

چشم زخـــم

جهت دفع یا هنگام ترس از
چشم زخم بخواند موثر است

 

عشق‌ و زبانبند

️ اگر خواهد ڪسی را از عشق خود
دیوانہ ڪندآیه ۳۴ سوره صرا ۷ بار
بر شیرینے بخواند و به شخص مورد
نظر بخوراند مطیع و فرمان بردار
وے گردد

تحفه الاسرار ۲۵۱

باز کردن سر کتاب آنلاین+دعاهای رایگان

رونق کسب

️ آیہ ده『سوره اعراف』را
نوشتہ در خانہ یا در محل
ڪسبش بیاویزد
ان‌شاءالله به مقصود رسد

گل‌های ارغوان۸۴/۳

 

آشتی

️ سید عباس ڪاشانے ؛
براے آشتی دادن این آیہ را ۳ مرتبه
بخواند و بر روے ڪسی ڪہ قهر
ڪرده بدمد البته آشتےخواهد
ڪرد و عذر خواهد طلبید

خواص الآیات

 

ثروت

جهت توانگر شدن

️ جهت توانگرے ۴۰ شب و
هرشب این دعا را بخواند
مؤثر خواهد بود

داروخانه معنوی ۹۰

باز کردن سر کتاب آنلاین+دعاهای رایگان

ختم

گشایش در ڪارها

️ وقتے شب شد هزار بار بگوید
ڪار بسته او باز مےگردد

سُبْحَانَ‏ اللَّهِ‏ الْمَلِکِ الَّذِی‏ لَا یَمُوتُ

صحیفه مهدیه ۱۹۶

 

رفع مشڪلات زندگے

پیامبر اکرم ص ؛
هرڪس شـدت و سختے به او
وارد شده ۳۰هزار بار استغفار کند
خداوند متعال او را از سختے
نجات خواهد داد

منتخب حسنی۱۲۲۶

 

آیه درمانی

فراموشی عشق

آیه ۲۷ از سوره مبارکه ابراهیم
را ۷ مرتبه قرائت کند و بر کف
دستهایش بدمد و سپس دستهایش
را به صورت و بدن بکشد

باز کردن سر کتاب آنلاین+دعاهای رایگان

سخن بزرگان

زرنگ باش !
“اینجورے صدقہ بده ”
با یه تـیر ۳ نفرُ از خودت راضے ڪن

 

مال مسروقه

بسیار مجرب است که یڪ تکه
از اسبابی که برده شده پیدا کرده
به حساب ابجد درآورد ۴۷ روز
بعد از نماز صبح بخواند
بی شک پیدا شود

 

ذکردرمانی

شفاے بیمارے

دو رڪعت نماز بخواند و بعد از
آن ۳۳۳۳ مرتبه این ذڪر را بگوید
جهت شفا بسیار مجرب است

دو هزار دستور العمل مجرب ۳۵۷

 

رفع غم

پیامبر اڪرم ص :
جمله『لا حول ولا قوه الا باللّه』
نود و نه درد را شفا مى‌دهد ڪه
ساده‌ترین آنها اندوه است

منتخب میزان الحکمه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *