دعا و ذکر

ذکرهای فوق العاده مجرب جهت حل مشکلات ۱۳

نجات از اشرار

مرحوم کاشانی ؛
به جهت قضاء حاجات و نجات
از اشرار ۵۴۴ مرتبه
《یا رَئوفُ یا رَحیم》
بگوید مجرب است

معراج العارفین ۶۸

باز کردن سر کتاب آنلاین+دعاهای رایگان

دفع خشم

امام صادق ع ؛
مردی که بر خویشاوندش خشمگین
شد به او نزدیک شود و با او تماس
حاصل کند … تا آرامش یابد

وسائل الشیعه

 

اعمال هنگام خواب

پیامبر ص ؛
هرگاه بنده‌اے قبل از خواب ﷽
بگوید خدا به فرشتگان فرماید ڪہ
نفس‌هایش را تا صبح عبادت به
حساب آورند

بحار ۲۵۸/۹۲

باز کردن سر کتاب آنلاین+دعاهای رایگان

علاقه بی اندازه

هر کس بخواهد کسی را
مایل سازد طوری‌که یک ساعت بی او
طاقت نیاورد این دعا را بر طعامی
خوانده و به او بخوراند

کتاب درمان با قرآن، ص ۶۸

 

رسیدن به مقامات عالی

مداومت بر اسم《 الملک》
در هر شبانه روز ۹۰۰۰ بار شخص
را به مقامات بالا می‌رساند

ختوم و اذکار ۱۰۷/۱

 

اجابت حاجات مهم

برای رسیدن به حاجات شرعی
دو رکـعت نمـاز بخوانـد و پـس از
آن در یـک مجلس هـزار بار بـگوید

منتخب الختوم ۱۹

 

اطاعت زن از شوهر

هرڪس با ایمان
《سوره مبارڪہ تحریم》را بہ نیت
زن بد زبان و بد اخلاق بخواند مطیع گردد

خواص الآیات، ص ۱۷۸

باز کردن سر کتاب آنلاین+دعاهای رایگان

گشایش گرفتاری

هر ڪس
وقتے شب شد هزار بار بگوید
《سُبْحَانَ‏ اللَّهِ‏ الْمَلِکِ الَّذِی‏ لَایَمُوت》
ڪار بستہ او باز مےگردد

صحیفه المهدیه ۱۹۶

 

اجابت حاجت

جهت قضاے حوائج در یڪ
مجلس ۱۲۰ مرتبہ آیہ《امن یجیب》
را بخواند در همان هفتہ بہ مطلب
خود برسد ان شاء الله

گوهر شب چراغ ۱۵۱/۲

 

از دست ندادن شغل فعلی

هر ڪس بہ مقام و دولت رسد
و مضطرب باشد و از زوالش بترسد نام
شریف《الحڪـیم》را ورد خود سازد
ڪہ موجب عظمت و ابهت
مےگردد

دوهزار خ ۸۳۸

باز کردن سر کتاب آنلاین+دعاهای رایگان

نابودی دشمن

هرڪس روز سہ‌شنبہ یا
چہارشنبہ《سوره فیل》را بخواند
و ۹۸ مرتبه بہ جانب دشمن بدمد،
دشمنش هلاڪ شود

ختومات مقدم، ص ۲۲۲

 

به جهت وسعت رزق

امام صادق ع ؛
هرڪس با ایمان《سوره واقعہ》را
۴۱ بار با نیت خالص بخواند
بزودے برایش گشایش
حاصل مےشود

خواص الآیات ۱۶۴

 

ادای بدهی

امام رضا ع ؛
جهت اداے قرض ۴۴۲ بار این آیہ
شریفہ را بخواند

لا الہ الا انت …

بحارالانوار ۲۹۱/۹۲

باز کردن سر کتاب آنلاین+دعاهای رایگان

نماز در خواب

امام صادق ؛
اگر با وضو بہ بستر رود برایش حڪم مسجد دارد
و اگر در بستر یاد آورد از لحاف تیمم ڪند
اگر با وضو یا تیمم و یاد خدا بخوابد
گویا در نمازست

حلیه المتقین

 

 

نجات از درماندگی

هر ڪس در ڪارےدرمانده شد
این ذڪر را هزار مرتبہ بگوید تا
از آن مهلڪہ خلاص شود

تحفه رضوی ۲۱۰

 

رفع غم

اگر بہ ڪسے غم و محنتے برسد
۹۲ مرتبہ بخواند ڪہ البته ( قطعا )
آن غم زایـل مےگردد

صحیفه مهدیه ۱۹۰

باز کردن سر کتاب آنلاین+دعاهای رایگان

موفقیت حتمی

براے امر ازدواج ، مسافرت ،
تجارت یا … قبل از شروع صد آیہ از
قرآن ازهرکجا ڪہ خواستے بخوان
سپس ۷ بار این ذڪر را بگو

مکارم الاخلاق ۲۱۱/۲

 

زیادی شگفت‌آور روزی

هرڪس سوره هاے
ذاریات
طلاق
مزمل
انشراح
را هر روز بخواند روزے او زیاد مےشود
و بسیار شگفت آور است

روح و ریحان ۸۱

 

رفع تب

براے رفع تـب این آیہ را
بر نـان بنویـسد و آن را
بخـورد

تفسیر جامع ۸۶/۱

 

خوشبخت شدن

جهت خوشبخت شدن و
رسیدن به سعـادت این دعـا هر روز
خوانده شود

دروالکلم وعبدالله فقینی

باز کردن سر کتاب آنلاین+دعاهای رایگان

محافظت

زیاد خواندن سوره عادیات
باعث اداے قرض است و هر کس
آن را بنویسید و همراه داشتہ باشد
در امان الهے باشد و وسعت
رزق یابد

تفسیر زواره ص ۷

 

بی‌نیاز شدن

امام رضا ع؛
هر ڪہ روزانہ ۹۰ مرتبہ ذڪر
《الملک》 را بگوید از مردم بےنیاز
شده و دولت دنیا و آخرت یابد

ختوم و اذکار ۱ / ۱۰۷

 

اعمال هنگام خواب

پیامبر ص ؛
هرگاه بنده‌اے قبل از خواب ﷽
بگوید خدا به فرشتگان فرماید ڪہ
نفس‌هایش را تا صبح عبادت به
حساب آورند

بحار ۲۵۸/۹۲

 

برکت عجیب

هر کس《سوره حجر》را
با نیت خالص و توجه به خدا بنویسد
و در کیسه خود نهد نقد کیسه
و منافع او بسیار شود و
مردم با او بسیار معامله کنند

خواص الآیات ۹۸

باز کردن سر کتاب آنلاین+دعاهای رایگان

رفع صداهای گوش

اگر کسی در گوش خود
صداهای دروغـین و آزار دهـنده
می‌شنود《سوره مبارکه اعلی》را
بر گوش بخواند از او زایل شود
ان‌شاءالله

الخواص اصفهانی

 

قوی شدن شخص ضعیف

اگر شخصی《سوره قیامت》
را بشوید و بخورد قوی می‌گردد

سوره را بر کاغذ نوشته و در آب قرار دهید و آب را بنوشید

مستدرک الوسائل

 

توانگری و مقام

امام رضا ع ؛
هر کس اسم《یا مالِکَ المُلک》را
زیاد بگوید در دنیا توانگر گردد
و منصب و مقام یابد

رهنمای گرفتاران ۲۲۰

باز کردن سر کتاب آنلاین+دعاهای رایگان

کسب روزی آسان

برای کسب روزی آسان
و گشایش کارها هر روز این آیه
شریفه را ۳۵۰ بار بخواند که
از مجربات است

رهنمای گرفتاران ۳۰۳

 

گشایش کارهای بسته شده

برای گشایش کارها و دولت
این آیه را ۳۵۰ مرتبه بخواند که
از مجربات است

برگرفته از آیات ۷۳ و ۷۴ سوره آل عمران

درمان با قرآن ۱۰۲

 

فراموش کردن عشق

جهت فراموشی کسی که
وصالش ممکن نمی‌شود کف
دست خود بنویسد و ناشتا
آن را مزه کند عشق زایل
شود

د ر کـ مـ و س بـ ط یـ مـ و س

کنوز الاسرار الخفیه ۱۸۱/۲

باز کردن سر کتاب آنلاین+دعاهای رایگان

جلب محبت

هر کس ۷۸۶ مرتبه
《بسم الله الرحمن الرحیم》را
بر ظرف آبی بخواند و به شخص منظور دهد تا بنوشد، محبت آن شخص به سمتش حاصل خواهد شد

مخزن تعویذات ۶۱

 

فرشته نگهبان

پیامبر اکرم ص ؛
هر کس موقع خواب《آیت الکرسی》
را بخواند خداوند فرشته‌ای را
برای محافظت از او می‌گمارد
تا شب را به سلامت گذراند

تفسیر منهج الصالحین ۲/۳۶۱

 

روزی فراوان

آیت‌الله بهجت ره ؛
این ذکر را بگو و در اول و آخر
صلوات فرست

اللّهُمَ اَغنِنِی بِحلالِکَ عَن حَرامِک
و بِفَضِلکَ عَمَّن سِواک
ترجمه: خدایا مرا با حلالت از
حرامت و با فضلت از غیر خودت
بی‌نیاز بفرما

گوهرهای حکیمانه، ج ۱۴

 

راهکار کنترل خشم

پیامبر اکرم ؛
هنگامی که کسی از شما
خشمگین شد وضو بگیرد

اخلاق در قرآن ۳/۳۹۶

باز کردن سر کتاب آنلاین+دعاهای رایگان

اقبال و گشایش در امور

جهت گشایش امور و
باز شدن گره‌های کور خواندن
《سوره نـاس》 بسیار
مجرب است

ذکرهای شگفت‌انگیز عارفان ۱۳۰

 

عزیز شدن بین مردم

اگر کسی اسم《الڪریم》را
زیاد بگوید در بین مردم معزّز و
مکرم می گردد و اگر هنگام خواب
بخواند ملائکه تا صبح در حقش دعا
کنند

بحرالغرائب ۸۲

 

بی نیازی

بعد از نمازهای یومیه
سجده رود و یک نفس ۱۴ بار بگوید
《یا وهاب یا ذا الطول》
سپس دعای بالا را بخواند
محتاج افراد پَست نخواهد شد

گل‌های ارغوان ۱/۱۶۹

باز کردن سر کتاب آنلاین+دعاهای رایگان

دفع هفتاد بلا

امام علی ؏ ؛
هر کس هر روز ۳۰ مرتبه
《سبحان الله》بگوید حق تعالی
هفتاد بلا را از او دور می‌دارد که
آسانترینِ آن‌ها فقر است

لئالی منثوره ۶۰۳

 

کار و تلاش

پیامبر اکرم ص ؛
کسی که برای اداره زندگی
خانواده‌اش تلاش می‌کند
مانند کسی است که در
راه خدا جهاد می‌کند

بحارالانوار ۱۰۳/۱۲

 

توانگری و ادای قرض

هر کس مقروض و بدهکار
باشد در وقت خوابیدن به ذکر شریف
《المانـع》مشغول شود
و زیاد بگوید قرضش
ادا می‌گردد

مصباح کفعمی

باز کردن سر کتاب آنلاین+دعاهای رایگان

میلاد پیامبر ص مبارک

پیامبر مهربانےها ؛
بهترینِ شما کسى است که براى
زنان خود بهتر باشد و من بهترین
شما براى زن خود هستم

من لایحضره الفقیه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *